רגולציה

רגולציה בישראל

בישראל ישנם מספר חוקים ותקנות בנושא רווחת חיות המשק.

חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) – 1994 מפרט מהן ההתנהגויות האסורות כלפי בעלי חיים וקובע עונשי מאסר וקנסות בגין כל התנהגות אסורה כאמור. החוק ממנה את שר החקלאות אחראי לאכוף את ביצוע חוק זה על ידי התקנת תקנות הקשורות, בין היתר, להחזקה, הובלה והמתה של בעלי חיים.

אכיפת חוק צער בעלי חיים

נכון להיום, למרות שעברו 19 שנה מחקיקתו, פורסמו רק מספר תקנות  בודדות. זאת כתוצאה מניגוד העניינים המובנה בכך שמשרד החקלאות האחראי על התעשייה החקלאית הוא גם המשרד שצריך להטמיע ערכים של הגנה על רווחתם של בעלי-חיים. בדו”ח שפרסמה אנונימוס בעניין אכיפת חוק צער בעלי חיים מתואר בהרחבה הנושא.

ביוני 2012 אישרה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק חדשה לפיה יועברו סמכויות האכיפה של חוק צער בעלי-חיים ממשרד החקלאות למשרד להגנת הסביבה. באוקטובר 2013, במהלך ישיבת ממשלה בפתיחת מושב החורף העניק ראש הממשלה בנימין נתניהו רוח גבית להצעת החוק והורה למזכיר הממשלה לבחון את הנושא. אנו מקווים כי מהלך זה אכן יצא לפועל.